PowerShell: Számkitaláló játék

Rendszer / PowerShell (1269 katt)

A PowerShell scriptnyelv tanulása során a véletlenszámok generálására és a do-while ciklus illusztrálására jó példa lehet a számkitaláló játék, angolul a "Guess My Number". A játék lényege, hogy a gép gondol egy számot 1-től 100-ig, és azután nekünk ki kell találnunk a gondolt számot. A program a tipp beírása után megmondja, hogy a tipp kisebb vagy nagyobb-e, mint a kitalálandó szám.

A program egy lehetséges megvalósítása a következő:

# Guess My Number game
# Kapitany, 2023.03.01.

Clear-Host

Write-Host "####################"
Write-Host "# Guess My Number! #"
Write-Host "####################"

[int] $number = Get-Random -Minimum 1 -Maximum 100

# Write-Host $number

[int] $tries = 0
[int] $guess = 0

do
{
$guess = Read-Host -Prompt "Enter a guess"
$tries++

if ($guess -lt $number)
{
Write-Host "Too low!"
}
elseif ($guess -gt $number)
{
Write-Host "Too high!"
}
} while ($guess -ne $number)

Write-Host "Congratulations! You got it in $tries guesses!"


Előző oldal Kapitány