Delphi: A számítógép nevének meghatározása

Programozással kapcsolatos cikkek / Delphi (1516 katt)

Ha Delphiben meg szeretnénk határozni a számítógép nevét, akkor azt a következő módon tehetjük meg:

program GetComputerNameDemo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
SysUtils, Windows;

function ComputerName : string;

var name : array[0..MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1] of char;
size : cardinal;

begin
size:=MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1;
Windows.GetComputerName(name, size);

Result:=name;
end;

begin
Writeln(ComputerName());
Readln;
end.

Előző oldal Kapitány