Delphi: Szöveg szétbontása határolók alapján

Programozással kapcsolatos cikkek / Delphi (1740 katt)

Ha egy string típusú változóban található szöveget szét szeretnénk bontani több részre egy adott határolókarakter alapján, akkor azt - többek között - a TStringList osztály felhasználásával tehetjük meg.

program DelimiterDemo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
SysUtils, Classes;

var s : string;
sv : string;
l : TStringList;

begin
s:='Ez egy probaszoveg elso mondata;ez a masodik mondat';

l:=TStringList.Create;

// Ebben az esetben a szokoz is delimiter
l.Delimiter:=';';
l.DelimitedText:=s;

for sv in l do
Writeln(sv);

Writeln;

// Ebben az esetben csak a ; a delimiter
l.StrictDelimiter:=true;
l.DelimitedText:=s;

for sv in l do
Writeln(sv);

l.Free;

Readln;
end.Ha a stringlista StrictDelimiter tulajdonsága false, akkor a program a szóközt is határolókarakterként kezeli. Ha ez a tulajdonság true-ra van állítva, akkor csak a Delimiter-ben megadott karaktert veszi figyelembe.

Előző oldal Kapitány