Batch: CSV-file feldolgozása

Rendszer / Windows batch (1683 katt)

Ha egy pl.Excelből lementett CSV kiterjesztésű file-t szeretnénk feldolgozni batch-ből, akkor azt a következő módon lehet megtenni.

Legyen a vesszőkkel határolt a.csv file tartalma pl. az alábbi:

1,2,3
4,5,6Ekkor az alábbi módon tudjuk kiolvasni a fileban tárolt értékeket:

@echo off

for /f "tokens=1-3 delims=," %%A in (a.csv) do (
echo %%A %%B %%C
)


Előző oldal Kapitány