Mi a mesterséges intelligencia?

Játékfejlesztéssel kapcsolatos írások / Design, AI (1561 katt)

A mesterséges intelligencia (MI), vagy angolul az artificial intelligence (AI) meghatározása nem egyszerű kérdés. Maga a kifejezés először 1956-ban jelent meg, John McCarthy számítógépes kutató használta az elnevezést a dartmouthi konferencián.

A szakirodalomban többféle megközelítéssel találkozhatunk, amelyek messze nem egységesek. Nézzünk meg néhány lehetséges definíciót!

Az Oxford számítástechnikai értelmező szótár szerint a mesterséges intelligencia:

A számítástudománynak az a területe, amely emberi intelligenciát igénylő feladatokat megoldó számítógépes programok készítésével foglalkozik.

A Futó Iván által szerkesztett Mesterséges intelligencia című könyvben több különböző meghatározást is olvashatunk. A megfogalmazás módja attól függ, hogy mely területen dolgozó kutató próbálta meg leírni az MI fogalmát:

Haugenland, 1985: Az MI egy izgalmas erőfeszítés a számítógépek gondolkodóvá tételére, értelemmel bíró gépek létrehozására a szó szoros értelmében.

Bellman, 1978: Az MI az emberi gondolkodáshoz asszociált tevékenységek, mint a döntéshozatal, problémamegoldás, tanulás automatizálása vizsgálata.

Charniak, 1985: Az MI a mentális képességek tanulmányozása számítógépes modellek segítségével.

Winston, 1992: Az MI az érzékelést, gondolkodást és cselekvést lehetővé tevő számítások (computation) tanulmányozása.

Kurzweil, 1990: Az MI olyan funkciók megvalósítására alkalmas gépek tudománya, mely funkciókhoz intelligenciára van szükség, amennyiben azokat emberek valósítják meg.

Rich, 1991: Az MI annak tanulmányozása, hogyan lehet számítógéppel olyan dolgokat tenni, melyeket jelenleg az emberek jobban tudnak.

Schalkoff, 1990: Az MI olyan tanulmányterület, amely számítási eljárásokkal próbálja magyarázni és utánozni az intelligens viselkedést.

Luger, 1993: Az MI a számítástudomány azon ága, mely az intelligens viselkedés automatizálásával foglalkozik.

A magyar Wikipedia az alábbi módon határozza meg az MI-t:

Mesterséges intelligenciának (MI vagy AI – az angol Artificial Intelligence-ből) egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezzük. A fogalmat legtöbbször a számítógépekkel társítjuk.

A leírtakból látható, hogy nehéz pontos definíciót adni az MI-re, az MI általánosan elfogadott, egyértelmű definíciója mind a mai napig hiányzik. Maga a tudományág sok különböző területet érint, pl. kereső algoritmusok, gépi tanulás, robotika, kétszemélyes játékok, alakfelismerés, beszédfelismerés, intelligens ágensek stb.

Hogyan illik ez a bejegyzés az oldal témájához? A mai játékok jelentős része használ valamilyen szintű MI-t azért, hogy a program viselkedése minél intelligensebbnek tűnjön. A játékokban használt intelligenciára talán Kurzweil meghatározása illik legjobban, de erről majd egy későbbi cikkben írok.

Előző oldal Kapitány